| Places to see | Blaca

Blaca

Glagoljaški samostan osnovan 1551. godine, isklesan iz stijene na 250 m nadmorske visine; najbogatija biblioteka na otoku, vrijedna zbirka namještaja, oruđa, oružja, poznata zvjezdarnica. Danas je samostan u funkciji muzeja.Pustinja Blaca, island Brač