| Places to see | Bol

Bol

Hotel Kaštil (nekadašnja obiteljska kuća Vusio iz 17.st.). Župna crkva „Gospe od Karmena“ iz 17.st. Galerija umjetnina „Branko Dešković“ (osnovana 1963.g.). Dominikanski samostan,15. st. sa poznatom oltarnom slikom Tintoretta (renesansni slikar iz 16.st. ). Najveća zbirka biljaka na otoku. Prekrasna plaža Zlatni rat.