| Sutivan

Sutivan

O Sutivanu
Naselje i luka na krajnjem zapadnom dijelu sjeverne obale otoka Brača, 7 km zapadno od Supetra. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo i turizam. U dnu uvale, na nekad močvarnu zemljištu, park s drvoredom palma. Obalni pojas uz naselje je pošumljen (alepski i primorski bor). Lokalnom prometnicom preko Supetra povezan je sa svim naseljima na otoku. U luci se mogu vezati manje jahte; veće jahte sidre ispred luke.

Očuvani su temelji starokršćanske crkve unutar koje je 1579. sagrađena crkva sv. Ivana. Renesansna župna crkva iz XVI. st. poslije je barokizirana. Barokni zvonik podignuo je potkraj XVIII. st. Pavao Bruttapelle. U crkvi je oltarna slika Gospa od Ružarija, rad srednjotalijanske škole iz XVII. st. Uz obalu je kaštel obitelji Marjanović (1777.); na pročelju je sunčani sat. Iz doba renesanse je kuća Natali-Božičević, iz doba baroka ljetnikovac s perivojem pjesnika Jerolima Kavanjina (XVII./XVIII. st.); barokni je i perivoj Ilić. U kući Definis nalazi se zbirka namještaja i umjetničkih predmeta iz početka XIX. st.